ขออภัยค่ะ ห้องนี้สำหรับสมาชิกที่เป็นนักเรียนเท่านั้นค่ะ