NEWS & ACTIVITIES

สทศ. เตรียมปรับลดวิชาสอบโอเน็ต เหลือเพียง 4 วิชาหลัก

ติวสถาปัตย์ - สทศ. เตรียมปรับลดวิชาสอบโอเน็ต เหลือเพียง 4 วิชาหลัก

 

สถาบันทดสอบทางการแห่งชาติ เตรียมเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ ปรับวิชาสอบโอเน็ต ให้เหลือเพียง 4 วิชาหลัก   

 

                   เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. ที่ประชุมได้หารือกรณีที่ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวคิดให้ปรับลดจำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต จากเดิมสอบทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ ให้เหลือเฉพาะ 4 วิชาหลัก 

 

                   โดยวิชาหลักที่ทาง สทศ. จะจัดสอบ ประกอบไปด้วย คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาอื่น ๆ เช่น สังคมศึกษา, พลศึกษา และ สุขศึกษา เป็นต้น ให้ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเอง ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปที่จะปรับลดจำนวนกลุ่มสาระในการสอบโอเน็ต แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด เพราะต้องเสนอ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาและตัดสินใจก่อนว่าจะเห็นชอบตามที่เสนอหรือไม่ ประการใด 

 

                   ผู้อำนวยการของ สทศ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2557 โดยจัดสอบโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม ส่วนการสอบโอเน็ตของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะเริ่มสอบระหว่างในวันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ซึ่งขณะนี้ สทศ. พร้อมจัดสอบโอเน็ตแล้ว และเพื่อให้การทดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกันในทุกสนามสอบ ขอเน้นย้ำให้กรรมการประจำสนามสอบและกรรมการคุมสอบ รวมถึงผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบของ สทศ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 อย่างเคร่งครัด 

 

 

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

 

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล