NEWS & ACTIVITIES

โอเน็ต แจกฟรีอีก 24 คะแนน หลังข้อสอบวิทย์ ม.6 ผิดพลาด

 

โอเน็ต แจกฟรีอีก 24 คะแนน หลังข้อสอบวิทย์ .6 ผิดพลาด

 

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) แถลงกรณีความผิดพลาดของข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (โอเน็ต) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (.6) ประจำปีการศึกษา 2555 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 200 ว่า

 

 

มีสาเหตุจากการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์บกพร่อง กระทบต่อการดึงข้อมูลจากชุด 100 ไปยังชุด 200 ทำให้ข้อสอบชุด 200 จำนวนประมาณ 80,000 ชุดมีข้อผิดพลาด เกิดโจทย์ซ้ำกัน 16 ข้อ และมีตัวเลือกซ้ำ 9 ข้อ ทำให้ไม่สามารถระบายตอบได้ รวม 9 คะแนน และเมื่อนำมาเทียบกับชุดที่ถูกต้อง พบว่า มีโจทย์หายไปทั้งสิ้น 13 ข้อ รวม 15 คะแนน ดังนั้น สทศ.จึงพิจารณาตัดสินให้คะแนนให้เปล่ากับผู้เข้าสอบทุกคนจำนวน 24 คะแนน

 

 

ส่วนสาเหตุที่ไม่สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดได้ก่อน เพราะข้อสอบมีระบบป้องกันการรั่วไหล จึงตรวจสอบได้เฉพาะเลขหน้าข้อสอบเท่านั้น พร้อมกันนี้ นายสัมพันธ์ ได้กล่าวขอโทษผู้สอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และชี้แจงว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เนื่องจากเป็นปีแรกที่นำระบบนี้มาใช้ และได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กับคณะกรรมการตรวจสอบความผิดพลาดของระบบ อย่างไรก็ตาม ยืนยันจะไม่มีการจัดสอบโอเน็ตใหม่

ข้อมูลจาก MCOT / ภาพจาก loveeducation

 

 

เขียนโดย NaiNat โพสต์เมื่อ วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 

M Thai