ห้องน้ำสุดเก๋ ’7 มหัศจรรย์ความเป็นไทย’


{#toilet12.jpg}
{#toilet11.jpg}
เปิดตัวไปหมาดๆ กับห้องน้ำใหม่ สถานที่ปลดทุกข์สร้างสุขสุดอลังการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สร้างสรรค์ผลงานภายใต้แนวคิดความภาคภูมิใจ 7 สิ่งมหัศจรรย์ความเป็นไทย หรือ ‘7 Wonders of Thailand’ โดยบริษัท เอสซีจี (SCG) สานต่อแนวคิดจากโครงการห้องน้ำใหม่ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองที่ได้รับ Feedback เป็นอย่างดี โดย ‘7 Wonders of Thailand’ จะเป็นแนวคิด 7 รูปแบบในการนำเสนอเรื่องราวความเป็นไทย แบบผสมสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Interactive Media) กับนวัตกรรมประหยัดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (Energy Efficient Model) ระดับมาตรฐานโลกได้อย่างสวยงามและลงตัว

{#toilet10.jpg}
{#toilet09.jpg}
{#toilet08.jpg}
จุดประสงค์หลักของโครงการนี้คือ สร้างประสบการณ์สัมผัสใหม่ และภาพลักษณ์ที่จะตราตรึงให้กับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก สะท้อนความเป็นไทยด้วยการเล่าเรื่องจากหนึ่งยุคสมัยสู่อีกหนึ่งยุคสมัย อย่างมีชั้นเชิงและสร้างความประทับใจให้เป็นที่น่าจดจำ โดยโครงการห้องน้ำใหม่ทั้ง 7 รูปแบบ ที่ได้มีการสร้างสำเร็จพร้อมใช้ให้ไปสัมผัสกันได้แล้ว 2 รูปแบบ คือ ‘River of Life’ หรือ สายน้ำแห่งชีวิต และ ‘Street Life’ หรือ ถนนชีวิต

{#toilet07.jpg}
{#toilet06.jpg}
‘River of Life’ หรือ สายน้าแห่งชีวิต ได้ถูกออกแบบให้สะท้อนเรื่องราวความผูกพันระหว่างคนไทยกับสายน้ำ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยตัวอาคารออกแบบสไตล์โคโรเนียล เป็นพื้นผิวเหมือนไม้แบบบ้านไทยทรงโบราณ มีการใช้ขื่อและคานแบบโปร่ง ที่เล่นมิติจากแสงและเงาอย่างอบอุ่นและเป็นธรรมชาติ ทั้งยังมีส่วนที่เป็นสื่อสมัยใหม่ ให้เกิดปฏิสัมพันกับผู้ใช้งานแบบน่ารักๆ อีกต่างหาก เช่น interactive windows เมื่อเราไปยืนที่หน้าต่าง ภาพในจอจะขยับคล้ายกับเรากำลังมองผ่านหน้าต่าง ภาพเคลื่อนไหวปรับระยะห่างตามตัวเรา สร้างประสบการ์ณ์เหมือนได้ยืนมองอยู่ริมแม่น้ำจริงๆ และ ‘Street Life’ หรือ ถนนชีวิต จะเป็นเรื่องราวยุคสมัยปัจจุบัน ให้เกิดสีสันเรื่องเล่าที่แตกต่าง

{#toilet05.jpg}
{#toilet03.jpg}
ทั้งนี้ อีก 5 รูปแบบที่เหลือจะทะยอยแล้วเสร็จภายในปี 2559 และคาดหวังว่าจะเป็นที่สร้างความประทับใจแบบ talk of the town ให้ทั้งนักท่องเที่ยวทุกมุมโลกและชาวไทยกันเอง ได้เดินชมและใช้งานห้องน้ำกันแบบ สวย+ฉลาด+รักษณ์โลก ในแบบไทยๆ สมัยปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

‘River of Life’ : ตั้งอยู่ที่อาคารผู้โดยสารขาออก บริเวณ Concourse D4 ชั้น 4
‘Street Life’: ตั้งอยู่ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า บริเวณ Concourse D6 ชั้น 2

 แห่งที่ 1 ที่แล้วเสร็จ “River of Life”


{#toilet02.jpg}
ที่มา : http://creativemove.com/design/7-wonders-of-thailand-aot/#ixzz2Qz5vK2Q5