วิทยาลัยสำหรับศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์

บัณฑิตวิทยาลัยสำหรับศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์

 

{#Clemson University01.jpg}Photography Courtesy of Timothy Hursley
 

คำอธิบายโครงการ : บัณฑิตวิทยาลัยสำหรับศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
ที่ตั้ง : Clemson University, Greenville, South Carolina
พื้นที่อาคาร : 85,000 ตารางเมตร


{#Clemson University02.jpg}Photography Courtesy of Timothy Hursley


อาคารบัณฑิตวิทยาลัยนี้เป็นอาคารแห่งแรกในวิทยาเขตสำหรับการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ของ Clemson University ซึ่งเป้าหมายหลักคือการสนับสนุนการค้นคว้าและวิจับทั้งเชิงเดี่ยวและเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

{#Clemson University03.jpg}Photography Courtesy of Timothy Hursley
{#Clemson University04.jpg}Photography Courtesy of Timothy Hursley

การจัดพื้นที่ของส่วนการวิจัยจะแยกกันตามแผนกการวิจัย แต่ละแผนกจะรวมกลุ่มกันโดยมีห้องของหัวหน้าแผนกและห้องวิจัยของแผนกเป็นศูนย์กลาง และเนื่องจากลักษณะการค้นคว่าวิจัยที่เป็นไปในเชิงกลุ่ม จึงต้องมีพื้นที่ที่ตอบสนองต่อการปฏิสัมพันธ์กัน อีกทั้งยังต้องมีพื้นที่สำหรับทำการศึกษาแบบส่วนตัว จึงทำให้เกิดเป็นลักษณะของชุมชนย่อย ในสถานที่แห่งนี้


{#Clemson University05.jpg}Photography Courtesy of Timothy Hursley

 

ในส่วนของการเรียนการสอน จะมีทั้งส่วนของบัณฑิตศึกษาและการศึกษาทางด้านวิชาการ อีกทั้งยังมีส่วนของภาควิชา และฝ่ายบริหาร ซึ่งรองรับผู้สมัครเข้าศึกษาได้ถึง 100 คนต่อปี

 

{#Clemson University06.jpg}Photography Courtesy of Timothy Hursley
 

พื้นที่ส่วนที่สามเป็นส่วนที่เปิดต่อสาธารณะ รวมถึงห้องเรียน หอประชุม ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และโถงต่าง ซึ่งถึงแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาคารจะไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่ก็สามารถเชื่อมโยงได้ทางสายตาและมุมมอง เพื่อส่งเสริมการและเปลี่ยนกันระหว่างทางบัณฑิตวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป


{#Clemson University07.jpg}Photography Courtesy of Timothy Hursley


{#Clemson University08.jpg}Photography Courtesy of Timothy Hursley
{#Clemson University09.jpg}Photography Courtesy of Timothy Hursley

{#Clemson University10.jpg}Photography Courtesy of Timothy Hursley
{#Clemson University11.jpg}
Photography Courtesy of Timothy Hursley
{#Clemson University12.jpg}
Photography Courtesy of Timothy Hursley
{#Clemson University13.jpg}
Photography Courtesy of Timothy Hursley
{#Clemson University14.jpg}
Photography Courtesy of Timothy Hursley
{#Clemson University15.jpg}
Photography Courtesy of Timothy Hursley

 

เขียนโดย ธีรภัทร สงวนดีกุล