Convento House / Enrique Mora Alvarado

Convento House / Enrique Mora Alvarado - (ติวสถาปัตย์)
{#ติวสถาปัตย์54910358e58ece19380001c1_convento-house-enrique-mora-alvarado_portada-530x331.jpg}

โปรเจ็คตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันน่ารื่นรมย์ของ Coventoพื้นที่ชนบทแถบชายฝั่งเอกวาดอเรี่ยน ประเทศ
เอกวาดอร์ ป่าไผ่ขนาดใหญ่รวมไปถึงสายน้ำเล็กๆที่วางตัวผ่านหน้าบ้าน ประกอบกับป่าดิบชื้นที่แวดล้อมที่ตั้ง
โครงการเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามให้กับบ้านหลังนี้ มันจึงปฏิเสธไม่ได้เลยที่โจทย์ของสถาปนิกคือต้องพยายาม
หลอมรวมบ้านกับธรรมชาติที่ล้อมรอบบ้านเข้าไว้ด้วยกันให้ได้อย่างดี
{#ติวสถาปัตย์549102b0e58ecef0e00001a3_convento-house-enrique-mora-alvarado_construcci-n004-125x125.jpg}���
อุปสรรคในการออกแบบก่อสร้างบ้านหลังนี้ก็เหมือนๆกับบ้านทั่วไปที่ต้องมีการรัดเข็มขัดควบคุมงบประมาณการ
ก่อสร้างให้อยู่ในวงที่จำกัดเพียง15,000ดอลล่าร์(ประมาณ495,000บาท) วัสดุท้องถิ่นเช่น ไม้ไผ่จึงต้องเข้ามามีบทบาทในการเป็นวัสดุสร้างบ้านหลักเพื่อให้บ้านมีราคาถูกลง ประกอบกับในพื้นที่มีช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญงานไม้ไผ่น้อยจึงต้องมีการเทรนช่างให้สามารถลุยงานให้ออกมาดีๆให้ได้ การประสานงานในการก่อสร้างจึงต้องเป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ
{#ติวสถาปัตย์5491029be58ecef0e00001a2_convento-house-enrique-mora-alvarado_construcci-n003-530x706.jpg}
ในการก่อสร้างใช้ไม้ไผ่กว่า900ท่อนประกอบบ้านขึ้นมา ส่วนผนังบุด้วยวัสดุในท้องถิ่นที่หาได้ง่าย ด้วยความที่
ว่าตัวโปรเจ็คเป็นการออกแบบเพื่อให้เป็นบ้านมาตรฐานให้กับคนในท้องที่Covento อาคารจึงต้องเรียบง่าย�
ราคาถูกและสร้างง่าย เพื่อให้ชาวบ้านที่สนใจนำแบบไปสร้างกันเองได้�
{#ติวสถาปัตย์549102d3e58ece19380001bc_convento-house-enrique-mora-alvarado_foto21-530x749.jpg}
ลักษณะภายนอกของบ้านถูกออกแบบให้มีหน้าตาแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นผสมกับรูปแบบสมัยใหม่ ภายใน
บ้านมีพื้นที่ใช้สอยอย่างง่าย ห้องนอน3ห้อง พื้นที่ส่วนกลางบ้าน ห้องครัว ห้องน้ำ โดยแปลนถูกวางให้หลวมๆ
เพื่อให้เกิดการระบายอากาศที่ดีในบ้าน
{#ติวสถาปัตย์5491034ae58ecef0e00001a8_convento-house-enrique-mora-alvarado_maqueta_3-125x125.gif}��{#ติวสถาปัตย์5491035be58eced8d000018a_convento-house-enrique-mora-alvarado_maqueta_1b-125x125.gif}

ดูๆไปก็น่าจะเอามาประยุกต์กับวัสดุท้องถิ่นของบ้านเราได้ไม่ยากนะครับ ใครสนใจลองเอาไปทำดูกันเนอะ

แปลนของบ้านที่เห็นค่อนข้างโล่งเลย ท่าจะอยู่สบายลมโกรก
{#ติวสถาปัตย์54910369e58ecef0e00001a9_convento-house-enrique-mora-alvarado_planta-530x369.gif}

รูปตัดของบ้านแสดงให้เห็นลักษณะอาคารทรงง่ายๆ หลังเพิงหมาแหงน ยกพื้นเล็กน้อยเพื่อกันน้ำท่วมน้ำป่าไหลจากเขาได้
{#ติวสถาปัตย์54910382e58eced8d000018b_convento-house-enrique-mora-alvarado_secci-n_aa--530x374.gif}

ที่มา
"Convento House / Enrique Mora Alvarado" 22 Dec 2014. ArchDaily. Accessed 23 Dec 2014.