*
 
  *
  *

  *
  ชาย หญิง
  *
  *
  *
 
 
 
 
 
  *

GENERAL INFORMATION

  รู้จักเอเลอเพนต์ได้อย่างไร
 
เว็บบอร์ดต่าง ๆ บล็อก เว็บไซต์
หนังสือ สื่อโฆษณา เพื่อนหรือคนรู้จัก
อื่น ๆ  
  มีความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมากน้อยแค่ไหน
 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  มีความสนใจที่จะเลืือกเรียนในสาขาวิชานี้มากน้อยแค่ไหน
 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  เคยติวความถนัดทางสถาปัตยกรรมมาก่อนหรือไม่
 
เคย ไม่เคย
  มีความสนใจในภาควิชาไหนเป็นพิเศษหรือไม่
 
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ศิลปอุตสาหกรรม(Industrial Design) ภาควิชาอื่นๆ

WEBBOARD INFORMATION

  *
 
  (สามารถแนบไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .gif ขนาดของภาพไม่เกิน 100 x 100 พิกเซล)
 
  (สามารถแนบไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .gif ขนาดของภาพไม่เกิน 570 x 350 พิกเซล)
   
  คลิกเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
  *
 
   
  * กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามสัญญาลักษ์นี้ค่ะ