ภาพถ่าย Time Sliced by Richard Silver


{#Time Sliced Richard Silver ติวสถาปัตย์.jpg}Parliament, London

Time Sliced by Richard Silvwer ชุดภาพถ่ายสุดเก๋ ที่นำมิติของเวลามารวบรวมไว้ใน Shot ถือได้ว่าเป็นภาพ Animation ที่เป็นภาพนิ่ง ซึ่งนำเสนอสถาปัตยกรรมที่เป็น icon ของแต่ละประเทศทั่วโลกมาให้ได้ชมกัน ในช่วงเวลาตั้งแต่เช้าจรดเย็น 
แม้ว่าสถาปัตยกรรม จะเป็นสิ่งที่ Rigid นิ่งๆ ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆก็จริง แต่ว่า ลักษณะของแสงอาทิตยื ความสว่าง สีของแสงอาทิตยืในตอนเช้า สาย บ่าย เย็น ค่ำ ที่แตกต่างกัน ทำให้สถาปัตยกรรมมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ ด้วยสี และพื้นผิว Materialของ Facade ที่เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงเวลา ทำให้อารมณ์ในการมอง ความรู้สึกที่มีต่ออาคาร มีความหลากหลาย และนั่นอาจถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหว แม้จะหยุดนิ่งของสถาปัตยกรรม

{#Time Sliced Richard Silver ติวสถาปัตย์2.jpg}Birds Nest, Beijing

{#Time Sliced Richard Silver ติวสถาปัตย์3.jpg}The Duomo, Milan

{#Time Sliced Richard Silver ติวสถาปัตย์4.jpg}Tongariki, Easter Island

{#Time Sliced Richard Silver ติวสถาปัตย์5.jpg}Coliseum, Rome

{#Time Sliced Richard Silver ติวสถาปัตย์6.jpg}Sulamani Temple, Bagan, Myanmar

{#Time Sliced Richard Silver ติวสถาปัตย์7.jpg}Marina Bay Sands, Singapore

{#Time Sliced Richard Silver ติวสถาปัตย์8.jpg}Trieste, Italy

{#Time Sliced Richard Silver ติวสถาปัตย์9.jpg}Big Buddha, Phuket

{#Time Sliced Richard Silver ติวสถาปัตย์10.jpg}Venice, Italy

{#Time Sliced Richard Silver ติวสถาปัตย์11.jpg}Hagia Sophia, Istambul, Turkey

{#Time Sliced Richard Silver ติวสถาปัตย์12.jpg}Sula Pagoda, Myanmar

{#Time Sliced Richard Silver ติวสถาปัตย์13.jpg}Pudong, Shanghai

{#Time Sliced Richard Silver ติวสถาปัตย์14.jpg}Gateway to India, Mumbai

Quote of the Day

{#Time Sliced Richard Silver ติวสถาปัตย์16.jpg}

Reference :
Richard Silver