"เสี่ยเจริญ" ฮุบบิ๊กซีสำเร็จ

"เสี่ยเจริญ" ฮุบบิ๊กซีสำเร็จ หลัง BJC ผงาดเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ BIGC ทั้งตรงและอ้อม


{#01.jpg}

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIGC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัทฯได้รับแจ้งจากกลุ่มคาสิโนว่า Géant International B.V.ได้ขายหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 483.077 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 58.55% ให้แก่บริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท สัมพันธ์เสมอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ BJC กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท


{#02.jpg}
{#03.jpg}

ขณะที่ด้าน BJC ได้แจ้งการเข้าถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน BIGC เป็นจำนวนทั้งสิ้น 483.077 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 58.55% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BIGC และการได้มาซึ่งบริษัทย่อยเพื่อการเข้าลงทุนในหุ้นของ BIGC โดยบริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ BJC ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ได้เข้าซื้อและรับโอนหุ้น BIGC ทางตรง จำนวน 264,797,600 หุ้น คิดเป็น 32.10% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BIGC จาก Géant International B.V

{#06.jpg} 

{#04.jpg}


ขณะที่บริษัท สัมพันธ์เสมอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ BJC ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ได้เข้าซื้อหุ้นทางอ้อมใน BIGC โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท เสาวนีย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ซึ่งบริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้น BIGC เป็นจำนวนทั้งสิ้น 218,280,000 หุ้น คิดเป็น 26.45% ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของ BIGC ) จาก Géant International B.V

{#05.jpg} 

 

นอกจากนี้ บริษัท บีเจซี ซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ BJC ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ได้เข้าซื้อหุ้นของ C- Distribution Asia Pte Ltd. จำนวน 2,700,000 หุ้น (คิดเป็น 60% ของหุ้นทั้งหมด) จาก Cdiscount International BV ซึ่งบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับ Géant International BV ในราคาซื้อขายเป็นเงินรวมทั้งสิ้นจานวน 21.5 ล้านยูโร (คิดเป็นเงินประมาณ 856 ล้านบาท)

{#07.jpg} 


{#08.jpg}

อย่างไรก็ตามในการได้มาซึ่งหุ้นของ BIGC โดยบริษัทย่อยของบริษัทและการได้มาซึ่งหุ้นของ C- Distribution Asia Pte Ltd. จึงส่งผลให้ BIGC และ C- Distribution Asia Pte Ltd. และบริษัท ซี-ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยในการเข้าทำรายการลงทุนซื้อหุ้น BIGC ในครั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม รวมถึงมีการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทที่ได้จัดตั้งไว้แล้วจากบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทรวมทั้งสิ้น 8 บริษัท{#09.jpg}
{#10.jpg}

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์