3D Printing ขาเทียม by William Root


{#3d print ขาเทียม William Root ติวสถาปัตย์1.jpg} ©William Root

ขาเทียม 3D Printing ออกแบบโดย นักศึกาษา Industrial Design "William Root" โดยแนวคิดหลักของเค้า คือ การทำขาเทียมแบบเก่าๆนั้น นอกจากจะมีราคาสูง คนทั่วไปจับต้องยากแล้ว ยังมีรูปแบบที่ไม่สวยงาม เมื่อถูกพบเห็น จากการศึกษา เค้าได้ค้นพบว่า คนอเมริกันจำนวนกว่า 2 ล้านคน หรือ 185,000 คนต่อปี มีเงินไม่เพียงพอที่จะซื้อขาเทียมได้ แต่ด้วยเทคโนโลยี 3d printing นี้จะทำให้การผลิตขาเทียมมีราคาลดลง และด้วยความสามารถที่จะสร้างสรรค์รูปแบบใดๆก็ได้ ทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้ ถูกนำมาใช้ในงานออกแบบของเขา 

{#3d print ขาเทียม William Root ติวสถาปัตย์2.jpg} ©William Root

{#3d print ขาเทียม William Root ติวสถาปัตย์3.jpg} ©William Root

{#3d print ขาเทียม William Root ติวสถาปัตย์4.jpg}
©William Root

{#3d print ขาเทียม William Root ติวสถาปัตย์5.jpg}
©William Root

{#3d print ขาเทียม William Root ติวสถาปัตย์6.jpg}
©William Root

{#3d print ขาเทียม William Root ติวสถาปัตย์7.jpg}
©William Root

ขั้นตอนในการทำนั้น เริ่มแรก คือการ แสกน โดยใช้ 3d Scanner ในการวิเคราะห์กายภาพของขาผู้พิการ เพื่อสร้างเป็น 3d Model อย่างละเอียด และมีการคำนวณน้ำหนักการกดทับ หรือการใช้งานในกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่ออกแบบขาเทียมที่รองรัลการใช้งานของผู้พิการในทุกๆอิริยาบทอย่างเหมาะสมที่สุด ในขั้นตอนการพริ้น วัสดุที่ใช้ทำคือ ไทเทเนียม โดยใช้เทคนิค selective laser sintering (SLS) พริ้นชิ้นส่วนแต่ละชิ้นออกมา และนำมาประกอบกันตาม Joint หลังจากนั้น ลองให้ผู้พิการสวมใส่ดูว่า ใส่สบาย หรือไม่

{#3d print ขาเทียม William Root ติวสถาปัตย์8.jpg}
©William Root

{#3d print ขาเทียม William Root ติวสถาปัตย์9.jpg}
©William Root

{#3d print ขาเทียม William Root ติวสถาปัตย์10.JPG}
©William Root

{#3d print ขาเทียม William Root ติวสถาปัตย์11.jpg} ©William Root

{#3d print ขาเทียม William Root ติวสถาปัตย์12.jpg}
©William Root

หลังจากที่มีการเผยแพร่ออกไป ก็มีผู้สนใจมากมาย และดีไซเนอร์เองก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิต และผู้ให้บริการ 3D Printing ในการพัฒนาโปรเจคขาเทียมนี้ให้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นโปรเจคที่มีประโยชน์ต่อผู้พิการนับล้านคน ที่นอกจากตอบโจทย์ทางด้านราคา ที่ลดลงจากขาเทียมแบบปกติแล้ว ยังให้คุณค่าด้านความงาม และการผลิตในสัดส่วนที่เหมาะกับแต่ละบุคคลอีกด้วย นับเป็นการใช้เทคโนโลยี และความสร้างสรรค์ในการช่วยเหลือผู้คนที่น่ายกย่องจริงๆ เปลี่ยนจากความรู้สึกไม่มั่นใจไม่การใส่ขาเทียม เป็นใส่ด้วยความเท่ไปเลยทีเดียว

Quote of the Day

{#3d print ขาเทียม William Root ติวสถาปัตย์13.jpg}
Reference : William Root