Murals by Bogi Fabian


{#Murals by Bogi Fabian ห้องเรืองแสง ติวสถาปัตย์1.jpg}
"เพียงแค่คุณปิดไฟ โลกที่คุณเห็นจะเปลี่ยนไป" ประโยคนี้ฟังดูน่าสนใจมากที่เดียว แต่จะเปลี่ยนไปยังไง แล้วด้วยวิธีไหนกันล่ะ  Bogi Fabian ตอบคำถามนี้ด้วยผลงานการ Paint สีลงบนผนัง และสร้าง Space ที่แปลกใหม่จากการฉายแสงไฟ ทั้งแสงธรรมชาติ แสง UV ด้วยเทคนิคการใช้สีที่หลากหลาย ทำให้ Space ที่เธอสร้างน่าประทับใจ และทำให้ห้องธรรมดาทั่วไป แปลงร่างเป็นแดนมหัศจรรย์ได้ เพียงแค่คุณปิดไฟลง

{#Murals by Bogi Fabian ห้องเรืองแสง ติวสถาปัตย์2.jpg}
{#Murals by Bogi Fabian ห้องเรืองแสง ติวสถาปัตย์3.jpg}
{#Murals by Bogi Fabian ห้องเรืองแสง ติวสถาปัตย์4.jpg}
{#Murals by Bogi Fabian ห้องเรืองแสง ติวสถาปัตย์5.jpg}
{#Murals by Bogi Fabian ห้องเรืองแสง ติวสถาปัตย์6.jpg}
{#Murals by Bogi Fabian ห้องเรืองแสง ติวสถาปัตย์7.jpg}
{#Murals by Bogi Fabian ห้องเรืองแสง ติวสถาปัตย์8.jpg}
{#Murals by Bogi Fabian ห้องเรืองแสง ติวสถาปัตย์9.jpg}
ด้วยเทคนิคเหล่านี้ ทำให้เราสามารถอยู่ในพื้นที่หนึ่งๆ แต่เสพบรรยากาศที่หลากหลายได้ แต่ท้ายที่สุดแล้ว งานลักษณะนี้ดูจะเหมาะกับพื้นที่ Public หรือการจัด Exhibition มากกว่าเป็นพื้นที่ Private เช่นห้องนอน หรือภายในบ้าน คงจะมึนหวน่าดู แต่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจคที่ใช้ไอเดียการเพนท์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ Space ธรรมดาทั่วไป กลายเป็น Space ที่น่าทึ่งอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

{#Murals by Bogi Fabian ห้องเรืองแสง ติวสถาปัตย์11.jpg}
{#Murals by Bogi Fabian ห้องเรืองแสง ติวสถาปัตย์12.jpg}
{#Murals by Bogi Fabian ห้องเรืองแสง ติวสถาปัตย์13.jpg}
{#Murals by Bogi Fabian ห้องเรืองแสง ติวสถาปัตย์14.jpg}
{#Murals by Bogi Fabian ห้องเรืองแสง ติวสถาปัตย์15.jpg}
นอกจากนี้เธอยังมีผลงานการเพนท์ที่ใช้เทคนิคเหล่านี้กับงานเครือ่งประดับ เซรามิก และ Body Paint อีกด้วย

{#Murals by Bogi Fabian ห้องเรืองแสง ติวสถาปัตย์16.jpg}
{#Murals by Bogi Fabian ห้องเรืองแสง ติวสถาปัตย์16.5.jpg}
{#Murals by Bogi Fabian ห้องเรืองแสง ติวสถาปัตย์17.jpg}


Quote of the Day

{#Murals by Bogi Fabian ห้องเรืองแสง ติวสถาปัตย์0.jpg}
Reference
Bogi Fabian