« ก่อนหน้า | ถัดไป »

Solar Bytes Pavilion by Design Lab Workshop


{#Solar Bytes Pavilion by design lab workshop ติวสถาปัตย์.jpg}
ในยุคสมัยที่การออกแบบ และการก่อสร้างมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง และมีส่วนช่วยสนับสนุนมากขึ้น อย่างยุค Digital นี้ทำให้ความก้าวหน้าในการทดลองการออกแบบสถาปัตยกรรมเดินหน้าไปได้ไกลขึ้นกว่ายุคก่อน
 
{#Solar Bytes Pavilion by design lab workshop ติวสถาปัตย์2.jpg} 
Solar Bytes Pavilion พาวิลเลยนที่เป็นการทดลองผสมผสานการออกแบบ Sustainable Design และการก่อสร้างด้วย Digital Fabrication โดยพาวิลเลียนนี้สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ในยามกลางวัน และฉายแสงออกมาในยามค่ำคืน

{#Solar Bytes Pavilion by design lab workshop ติวสถาปัตย์7.jpg}
{#Solar Bytes Pavilion by design lab workshop ติวสถาปัตย์4.jpg}
{#Solar Bytes Pavilion by design lab workshop ติวสถาปัตย์5.jpg}
{#Solar Bytes Pavilion by design lab workshop ติวสถาปัตย์8.jpg}

ซึ่งชิ้นส่วนทั้ง 94 ชิ้นที่ประกอบกันเป็น Surface ของพาวิลเลียนจะมี Solar Powered LED ติดตั้งในทุกๆชิ้น ที่จะมีตัวเซนเซอร์เก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งการเก็บเกี่ยวพลังงานจะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงด้วย

{#Solar Bytes Pavilion by design lab workshop ติวสถาปัตย์10.jpg}

{#Solar Bytes Pavilion by design lab workshop ติวสถาปัตย์3.jpg}
{#Solar Bytes Pavilion by design lab workshop ติวสถาปัตย์9.jpg}
โดยรูปแบบของชิ้นส่วน Surface เรียงตัวกันไปตามทิศทางของแสงอาทิตย์จากทิศตะวันออก ไปยังทิศตะวันตก เพื่อประสทิธิภาพที่ดีที่สุดในการรับแสงอาทิตย์ ซึ่งพลังงานที่แต่ละชิ้นส่วนของ Surface ได้รับจะแตกต่างกันไป เช่น หากในช่วงเช้ามีเมฆมาก แต่เริ่มแดดแรงในช่วงบ่าย ก็จะทำให้ชิ้นส่วนบริเวณทิศตะวันออกสามารถชาร์จพลังงานได้น้อยกว่า ทำให้มีแสงสว่างได้น้อยกว่า ทิศตะวันออก
 
{#Solar Bytes Pavilion by design lab workshop ติวสถาปัตย์12.jpg}ลักษณะการเซาะร่อง เพื่อทำ Joint เชื่อมต่อชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

{#Solar Bytes Pavilion by design lab workshop ติวสถาปัตย์6.jpg}
โครงสร้างตัว Surface ถูกออกแบบให้สามารถรับน้ำหนักได้ในตัวเอง (Self-Support) แต่ละชิ้นส่วนผลิตขึ้นจากแขน 3D Printing 6 ทิศทาง โดยใช้วัสดุพลาสติกโปร่งแสง และติดตั้ง Solar Powered LED และเซนเซอร์ไว้ตรงกลาง 

{#Solar Bytes Pavilion by design lab workshop ติวสถาปัตย์13.jpg}

โปรเจคนี้ถือว่าเป็นการทดลองที่น่าสนใจ หากได้นำไปใช้ในเชิงสถาปัตยกรรม ในการทำหลังคา หรือ Facade ของอาคาร อาจต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อกับโครงสร้างของอาคารหลัก และความสัมพันธ์กับความซับซ้อนของ Mass อาคาร ซึ่งอาจทำให้เกิดรูปแบบการสร้างสรรค์ที่สวยงาม และมีความยั่งยืนได้อย่างดีเลยทีเดียว
 

 
Quote of the Day

{#Solar Bytes Pavilion by design lab workshop ติวสถาปัตย์14.jpg}

Reference
Design Lab Workshop