ภาพถ่ายสวยๆ ของเทศกาลแปลกๆทั่วโลก

La Tomatina Festival (Spain)

{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์3.jpg}
{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์4.jpg}
{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์5.jpg}
ภาพถ่ายสวยๆ ของเทศกาลแปลกๆทั่วโลก รวมทั้งมีประเทศไทยด้วย แม้ว่าเทศกาลต่างๆของเราจะไม่รู้สึกแปลกแต่อย่างใด แต่เมื่อดูเทสกาลต่างๆของประเทศอื่นๆ อดไม่ได้ที่จะรุ้สึกว่ามันช่างแปลกจริงๆ แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปในแต่ละภาพ เราจะเห็นถึงวัฒนธรรม และความเป็นตัวตนของแต่ละประเทศ ไปเรียนรู้พวกเขา และท่องโลกไปพร้อมๆกับภาพถ่ายแสนสวยชุดนี้กันเถอะ


Els Enfarinats Festival (Spain) เทศกาลปาแป้ง และไข่

{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์.jpg}
{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์2.jpg}
Baby Junping Fiesta (Spain) เทศกาลกระโดช้ามทารก

{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์8.jpg}
{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์9.jpg}
Las Fallas Festival (Valencia, Spain) เทศกาลเผาหุ่น

{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์32.jpg}
{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์33.jpg}{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์34.jpg}
Merfest (North Carolina, USA) เทศกาลนางเงือก และนายเงือก 

{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์10.jpg}
{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์11.jpg}
{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์13.jpg}
Gula Throwing (India) เทศกาลปาสี

{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์6.jpg}
{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์7.jpg}
Pulikali (Kerala, India) เทศกาลเสือ

{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์22.jpg}
{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์23.jpg}

Jaipur Elephant Festival (India) เทศกาลช้าง

{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์37.jpg}
{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์38.jpg}
Desert Festival (Jaisalmer, India)

{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์42.jpg}
{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์43.jpg}
Agitagueda Art Festival (Portugal)

{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์14.jpg}
{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์15.jpg}
Albuquerque International Balloon Fiesta (USA)

{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์16.jpg}
{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์17.jpg}
Underwater Nusic Festival (Florida Keys, USA) 

{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์30.jpg}
{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์31.jpg}
เทศกาลปาองุ่น (Australia)

{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์24.jpg}
{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์25.jpg}
The International Highline Meeting Festival Monte Piana (Italy)

{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์20.jpg}
{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์21.jpg}
Dia De Los Muertos Parade (Mexico)

{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์40.jpg}
{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์41.jpg}
Beryeong Mud Festival (South Korea)

{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์26.jpg}
Sapporo Snow Festival (Japan)

{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์28.jpg}
{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์29.jpg}
Hamamatsu Festival (Japan)

{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์44.jpg}
Sinulog (Cebu, Philippines)
{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์45.jpg}

ปิดท้ายด้วยประเทศเราเอง ประเทศไทย

เทศกาล ”บุฟเฟต์สำหรับลิง” บุรีรัมย์

{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์35.jpg}
{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์36.jpg}
ประเพณียี่เป็ง เชียงใหม่

{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์18.jpg}
{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์19.jpg}
เทศกาลสงกรานต์

{#ภาพถ่ายเทศกาลแปลกๆทั่วโลก ติวสถาปัตย์39.jpg}

Quote of the Day

{#สุรชัย พุฒิกุลางกูร Illustrator โฆษณาอันดับ 1 ของโลก ติวสถาปัตย์18.jpg}

Reference :
Boredpanda