มาไต่เขากัน "Wallcano" Collider Activity Center


{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์.jpg}


"Wallcano" by Zohar Architects อาคารเล่นกีฬาแบบผสมผสาน ที่มีพื้นที่จำลองปีนผาเป็นโครงสร้างหลักถึง 450 ตร.ม. ความน่าสนใจอยู่ที่ การสร้าง "Climable Structure" เป็นรูปทรงโดนัท ที่มีมี Coutyard อยุ่ตรงกลาง  Surface ของ Facade เป็น pattern grid-grap ซึ่งทั้งภายนอก และภายใน สร้างตัวเองให้เป็นผาจำลองสำหรับนักไต่เขา โดยรูปทรงอาคารจำลองมาจากกราฟความชันของภูเขาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ภูเขา "Rushmore" เพื่อสร้างประสบการณ์เหนือจินตนาการให้กับนักไต่เขา 

{#mtrushmore.jpg}ภูเขา Rushmore

{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์3.jpg} 
โดยโปรเจคนี้เป็นงานประกวดแบบของ Waltopia บริษัทออกแบบ และก่อสร้างผนังปีนผาจำลอง ได้จัดการประกวดแบบ  Collider Activity Center ขึ้นที่ Sofia หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของประเทศบัลเกเลีย 
 {#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์5.jpg}
{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์4.jpg} 
อาคารนี้ถือเป็นศูนย์รวมกิจกรรมกีฬาหลากชนิด เช่น ปีผา, ฟิตเนส, ว่ายน้ำ, ลานกีฬา, ลานแสดงเต้น เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ เช่น สปา บาร์ คาเฟ่ ร้านอาคาร รวมถึงสวนหย่อมที่มี green house และพื้นที่พักผ่อนกลางแจ้ง 


{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์7.jpg}
{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์8.jpg}
{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์9.jpg}
{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์11.jpg}
{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์12.jpg}
{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์13.jpg}
{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์14.jpg}{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์15.jpg}
ซึ่ง Function ต่างๆจะมีการสลับ และเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู เช่น ในฤดูหนาว Facade grid-grap กลายเป็นหน้าผาหิมะในการปีนเขาจำลอง, สระว่ายน้ำกลายเป็นลานสเก็ตน้ำแข็ง เป็นต้น

{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์16.jpg}
{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์17.jpg}
{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์18.jpg}
{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์19.jpg}
{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์20.jpg}
{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์21.jpg}
{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์22.jpg}
{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์23.jpg}
{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์24.jpg}
ทางเข้าขนาดเล็กที่ดูคล้าย ซอกเขา ซึ่งซ่อนพื้นที่ไต่เขาจำลองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกเอาไว้ เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาจะพบกับ Shock Space จากภายนอกมาสุ่ภายใน

{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์25.jpg}
ลักษณะ Grip-Grid Surface ของ Facade ถูกแบ่งออกเป็น Module ซึ่งจะประกอบกันเป็นหน้าผาจำลอง โดยจำลองจากความชันหน้าผา เพื่อสร้างพื้นผิวที่จะปีนผาได้มากที่สุด และมีประสิทธิภาพที่สุด

{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์26.jpg}
ลักษณะช่องเปิด ตำแหน่งกระจกต่างๆบนอาคาร

{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์27.jpg} พื้นที่ชั้นบนสุดของอาคารเป็น Bar และพื้นที่ชมวิว ที่มีวิว 360 องศา 

{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์28.jpg}
โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างเหล็ก ที่ถักเป็นรูปทรงอาคาร 

{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์29.jpg}
{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์30.jpg}
พื้นที่ไต่เขาทั้งหมดจะอยู่บริเวณทางเข้า และรอบๆพื้นที่ Courtyard ตรงกลาง

{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์31.jpg}
{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์32.jpg}
รูปทรงอาคารนี้บิดตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เพื่อเปิดรับมุมมองของภูเขา Vitoshac ได้

{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์33.jpg}
Wallcano ถือเป็นโปรเจคที่สนุกสนาน และได้ทดลองการสร้างรูปทรงของอาคาร และโครงสร้าง เพื่อรองรับกับ Function ที่เป็นกีฬาต่างๆ ซึ่ง Facade ของอาคารไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ห่อหุ้มอาคารเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ที่ใช้งานได้อีกด้วย ซึ่งกลายเป็นพื้นที่หน้าผาจำลอง ในส่วนของ Presentation ในการอธิบายการออกแบบงาน มี Diagram ที่เรียบง่าย ทำให้เข้าใจ Precess การคิดงานได้ไม่ยากนัก แม้จะเป็นแค่การประกวดแบบ แต่ก็ทำออกมาได้สนุก และแปลกใหม่ดีเลยทีเดียว
 
Quote of the Day

{#Wallcano Zohar Architects ติวสถาปัตย์00.jpg}

Reference
Furuto, Alison. "‘Wallcano’: Collider Activity Center Competition Entry / Zohar Architects" 25 Mar 2013. ArchDaily. Accessed 30 Jan 2015.